استخدام مترجم در اصفهان

۹۵/۱۱/۱۰
اصفهان

استخدام مترجم زبان چینی در اصفهان

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی بر ترجمه متون

_ داشتن مهارت بالا در مکالمه

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۸۵۹۰۲