استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۰۴
استخدام سراسری

به تعدادی مترجم با تجربه فارسی به انگلیسی و بالعکس نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۱۲۷۰۰۲۳۲۹