استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان در تهران

(مترجم تخصصی)

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به ترجمه متون تخصصی علوم آزمایشگاه

ایمیل : Fardajob@gmail.com