استخدام مترجم در شرکت بازرگانی

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان در تهران

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به ترجمه متون انگلیسی

_ داشتن مهارت در امور بازرگانی

(استخدام مترجم به صورت پاره وقت)

تلفن :۶۶۵۶۲۰۴۹_۶۶۵۶۲۰۶۵