استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۰۵
تهران

به تعدادی مترجم با تجربه انگلیسی به فارسی  و فارسی به انگلیسی نیازمندیم.

شماره تماس: ۲۶۶۴۰۸۶۷
شماره موبایل: ۰۹۱۲۷۰۰۲۳۲۹