استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۷
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

_ داشتن مهارت در امور بازرگانی

_ سابقه کار

آدرس : محدوده میدان هروی

ایمیل : info@zbp.ir

تلفن : ۲۲۹۴۹۵۹۷