استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۷
تهران

استخدام مترجم زبان سوئدی و انگلیسی در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان سوئدی و انگلیسی

(استخدام به صورت پاره وقت یا تمام وقت)

تلفن : ۱-۸۸۵۵۰۵۲۰ (ساعت تماس ۱۴ تا ۱۷)