استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه مستند (دور کاری )

تلفن :۸۸۶۲۴۳۶۱