استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم و فرم زن در تهران

شرایط استخدام :

_ جنسیت : ترجیحا خانم

_ تسلط کافی بر ترجمه متون فرانسه

تلفن :۰۲۱۸۸۸۷۰۵۷۲