استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی و چینی در تهران

شرایط استخدام :

_جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی و چینی

_ آشنایی با بازرگانی خارجی

سابقه کار کافی

آدرس : محدوده شوش

ایمیل : commerce@goldkish.com