استخدام مترجم در تهران

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام مترجم زبان در تهران

جهت انجام کار در واردات

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به زبان

آدرس : محدوده شمال شرق تهران

تلفن : ۲۲۱۹۴۹۴۰

ایمیل : dinafaradid@yahoo.com