استخدام مترجم در خراسان رضوی

۹۵/۱۱/۱۱
خراسان رضوی

استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی و فرانسوی در خراسان رضوی

تلفن : ۰۵۱۳۶۱۴۵۸۹۶_۰۵۱۳۶۱۴۵۸۹۷