استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان در دار الترجمه در تهران

شرایط استخدام :

_ جنسیت: خانم

آدرس : محدودی متروی طالقانی

تلفن :۸۸۳۰۰۸۵۹