استخدام مترجم در دارالترجمه رسمی

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان (فرم زن) در دارالترجمه رسمی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به فرم زنی

_ داشتن سابقه کار

تعداد فرم زن (حرفه ای) مورد نیاز : ۲نفر

(حقوق ثابت + پورسانت)

تلفن : ۵-۸۸۵۳۱۸۷۳