استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۱۵
تهران

استخدام مترجم زبان (فرم زن)  در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

آدرس : سعادت آباد

تلفن :۲۲۰۸۰۹۸۹