استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۱۵
تهران
سابقه کار: 2 سال

استخدام مترجم زبان (کارمند) در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ فرم زن

ایمیل (ارسال رزومه) : info@irancanada.info

تلفن :۸۸۵۰۱۴۱۱_۸۸۵۰۱۴۱۲