استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۱۵
تهران
سابقه کار: 3 سال

استخدام مترجم زبان در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۲۲۲۲۴۴۸۷