استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان (فرم زن) در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ جنسیت  : خانم

_ داشتن سابقه کار

(استخدام به صورت غیر حضوری و حضوری)

آدرس  :هفت حوض

تلفن :۷۷۲۷۰۰۷۲