استخدام مترجم در دارالترجمه در تهران

۹۵/۱۱/۱۶
تهران
سابقه کار: 3 سال

استخدام مترجم زبان در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

_ داشتن سابقه کار

تلفن : ۲۲۲۲۴۴۸۷