استخدام مترجم در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۲۰
تهران

استخدام تعدادی مترجم زبان و همچنین تعدادی فرم زن حرفه ای در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۸۸۸۴۱۸۴۵ ـ ۸۸۳۰۸۱۶۲