استخدام مترجم در داروخانه

۹۵/۱۱/۱۵
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان عربی (کارمند) در داروخانه

شرایط استخدام :

_ جنسیت :خانم

_تسلط بالا به زبان عربی

تلفن :۰۹۰۱۴۶۹۵۹۶۱