استخدام مترجم در شبکه مترجمین اشراق

۹۵/۱۱/۱۲
آذربایجان شرقی

استخدام مترجم زبان در شبکه مترجمین اشراق

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : کاردانی

تعداد مترجم های مورد نیاز : ۲۸۰ نفر

زبان های مورد نیاز : زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان عربی،

زبان آلمانی، زبان اسپانیایی، …

وب سایت : www.eshraghtranslators.com

تلفن :۰۴۱۳۳۳۷۳۴۲۴