استخدام مترجم در شرکت آرتین طب

۹۵/۱۱/۱۰
اصفهان

استخدام مترجم زبان انگلیسی و عربی در شرکت آرتین طب

شرایط استخدام : ( مترجم زبان عربی )

_ ساکن اصفهان

_ تسلط کافی به مکالمه عربی

_ داشتن مهارت در کار با کامپیوتر و اینترنت

_ تسلط کامل به نرم افزار آفیس

_ آشنا به زبان انگلیسی

شرایط استخدام : ( مترجم زبان انگلیسی )

_ ساکن اصفهان

_ تسلط کافی به مکالمه انگلیسی

_ داشتن مهارت در کار با کامپیوتر و اینترنت

_ تسلط کامل به نرم افزار آفیس

_ مهارت بالا در نامه نگاری و خدمات بازرگانی

تلفن : ۰۹۱۳۹۲۵۸۱۵۳