استخدام مترجم در شرکت آلتین سبز برنا

۹۵/۱۱/۱۹
گیلان

استخدام تعدادی مترجم زبان در شرکت آلتین سبز برنا

زبان های مورد نیاز : روسی، انگلیسی، فرانسه

تلفن : ۰۹۳۷۲۶۶۷۴۷۷