استخدام مترجم در شرکت ارتباطات شبدیز

۹۵/۱۱/۰۹
البرز

استخدام مترجم در شرکت توسعه ارتباطات شبدیز

جهت تولید محتوا در وب سایت نت شهر

شرایط مورد نیاز :

_ تسلط کامل به ترجمه و نگارش متون

_ تسلط به تایپ سریع فارسی

_ تسلط به اینترنت

ایمیل : jobs@shabdiz.ir
تلفن : ۰۲۶۳۲۶۰۱(داخلی ۲۴۰)