استخدام مترجم در شرکت اعتماد سازان در اصفهان

۹۵/۱۱/۰۳
اصفهان
شرکت اعتماد سازان واقع در اصفهان مترجم زبان انگلیسی  با شرایط زیر استخدام مینماید:

  • کار در خانه است و نیاز به حضور فیزیکی در محل شرکت نیست (مترجم می تواند در خانه کار خود را انجام دهد و متن

ترجمه شده را از طریق سیستم شرکت و اینترنت ارسال کند.

  • این کار به صورت روزانه است و مقطعی و موقت نیست.
  • شرکت نیازمند کار مشخص با تعداد کلمات مشخص در هر روز است (در صورتی که نمی توانید به صورت هر روز و منظمکار کنید لطفا درخواست کار ارسال نفرماید)
  •  نظم و انضباط و ارسال متن ترجمه شده در هر روز و طبق برنامه بسیار مهم است.
  • برای شروع همکاری تست انجام می شود و در صورت قبول شدن در تست همکاری آغار می شود.
  • برای توضیحات بیشتر در مورد کار و تکمیل فرم و ارسال رزومه به سایت www.medapps.ir مراجعه فرمایید.