استخدام مترجم در شرکت بازرگانی

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان در شرکت بازرگانی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

_ داشتن علاقه در جستجو در اینترنت

(حقوق یک و نیم میلیون تا دو میلیون)

تلفن : ۸۸۳۱۷۴۹۳_۸۸۳۱۷۶۴۸