استخدام مترجم در شرکت بهکو

۹۵/۱۱/۱۹
اصفهان

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت بهکو

شرایط استخدام :

_ رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

_ تسلط کافی به ترجمه متون تخصصی مدیریتی

ایمیل (ارسال رزومه) : job@behko.com

تلفن : ۳۶۲۸۲۷۴۱

وب سایت : www.behko.com