استخدام مترجم در شرکت توریستی

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان در شرکت برگزار کننده تور و همایشات بین المللی

شرایط استخدام : تسلط کافی بر روی متون انگلیسی عربی و فرانسه

تلفن :۰۹۳۸۸۵۲۴۳۳۳