استخدام مترجم در شرکت تولیکا

۹۵/۱۱/۱۱
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به مکالمه انگلیسی

_ مهارت بالا در مکاتبات بازرگانی

آدرس : شهرک صنعتی توس ،فاز ۲ ،انتخای دانش ۱۰

ایمیل : info@tolica.ir