استخدام مترجم در شرکت مدیران پارسیان

۹۵/۱۱/۱۸
تهران

استخدام تعدادی مترجم زبان در شرکت مدیران پارسیان

(جهت تکمیل پروژه های شرکت)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

ایمیل (ارسال رزومه) :markettarget1@gmail.com