استخدام مترجم در شرکت معتبر

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان در شرکت معتبر

شرایط مورد نیاز :

_ جنسیت: خانم

_تسلط کافی به ترجمه ونگارش مناسب و تولید محتوا

_ داشتن روحیه کار تیمی

ایمیل : scompany.it@gmail.com

تلفن:  ۰۲۱۶۶۴۶۹۸۱۵