استخدام مترجم در شرکت نت پوت

۹۵/۱۱/۱۷
قم

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت نرم افزاری نت پوت

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

ایمیل (ارسال رزومه) : netput2017@gmail.com