استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۰
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی زبان

تلفن : ۰۹۰۳۶۴۹۲۵۱۶ (ساعت تماس ۸ الی ۱۸)