استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به فرم زنی

تلفن :۸۸۶۹۷۰۸۰