استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۰
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی

(حقوق مکفی)

تلفن :۰۹۰۳۶۴۹۲۵۱۶  (ساعت تماس ۸ الی ۱۸ )