استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۲
خراسان رضوی

استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی :کارشناسی مترجمی زبان

(حقوق مکفی)

تلفن :۰۹۰۳۶۴۹۲۵۱۶ (ساعت تماس  ۸ الی ۱۸)