استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۵
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی

(حقوق مکفی)

تلفن :۰۹۰۳۶۴۹۲۵۱۶ (ساعت تماس ۸ الی ۱۸)