استخدام مترجم در شرکت هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۵
تهران

استخدام مترجم زبان (کارمند)  در شرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به فرم زنی 

تلفن :۸۸۶۹۷۰۸۰