استخدام مترجم در شرکت IT (درزمینه توریسم)

۹۵/۱۱/۱۸
تهران

استخدام مترجم زبان در شرکت IT (فعالیت در زمینه توریسم)

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی و ترجمه مطالب گردشگری

_ آشنایی با صنعت توریسم و گردشگری

_ سکونت در تهران

_ دارای سابقه کار در شرکت های گردشگری یا آژانس های مسافرتی

وب سایت : www.shabakema.com