استخدام مترجم در شهرک صنعتی

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان در شهرک صنعتی شمس آباد

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی بر ترجمه متون انگلیسی

تعداد روز کاری ۳ الی ۴ روز و ساعات کاری ۶ ساعت در روز

تلفن : ۰۹۱۲۵۳۳۹۶۴۳