استخدام مترجم در شهر تهران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

_ داشتن مهارت در نامه نگاری انگلیسی

_ آشنایی با اکسل

تلفن :  ۴۴۰۵۷۳۲۶ _ ۴۴۰۵۷۲۲۶