استخدام مترجم در فروشگاه اینترنتی

۹۵/۱۱/۱۰
اصفهان

استخدام مترجم زبان،مقاله نویس در فروشگاه اینترنتی

جهت تولید محتوا

(حضوری و دور کاری )

ایمیل : bizonline.ir@gmail.com

آدرس : اصفهان ،خیابان میر پاساژ تجاری پگاه همکف واحد ۲۲

تلفن : ۶۶۲۱۵۹۴