استخدام مترجم در مجتمع هلال ایران

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان عربی در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

شرایط استخدام :

_ جنسیت : آقا (دو نفر )

_ تسلط کافی بر مکاتبه و مکالمه زبان عربی

_ سن حداکثر ۳۰ سال

تلفن :۰۲۱۷۷۳۵۴۷۹۸