استخدام مترجم در موسسه حقوقی

۹۵/۱۱/۱۴
تهران

استخدام مترجم زبان (کارمند) در موسسه حقوقی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان آلمانی

ایمیل : job@gmlaw.ir