استخدام مترجم در موسسه حقوقی

۹۵/۱۱/۱۵
تهران

استخدام مترجم زبان آلمانی (کارمند) در موسسه حقوقی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان آلمانی

ایمیل: job@gmlaw.ir