استخدام مترجم در موسسه رایان

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان در موسسه رایان

شرایط مورد نیاز :

_ داشتن مهارت کافی

_سن حداکثر ۳۵ سال

تعداد مترجم : ۲ نفر خانم و آقا

وب سایت : www.ipiniran.com