استخدام مترجم در موسسه طلایی خزر

۹۵/۱۱/۱۴
مازندران

استخدام تعدادی مترجم زبان در موسسه طلایی خزر

(کار به صورت غیر حضوری)

ایمیل (ارسال رزومه و ارسال نمونه کارهای قبلی):

sadeghi.tarjome@yahoo.com

تلفن : ۰۹۳۳۸۳۹۳۷۴۰