استخدام مترجم(دانشجو)در دانش پژوهان

۹۵/۱۲/۲۷
اصفهان

استخدام مترجم(دانشجو)درموسسه دانش پژوهان

شرایط استخدام :

_ دانشجو رشته زبان انگلیسی

_ داشتن توانایی در ترجمه متون

آدرس : اصفهان-شیخ صدوق جنوبی-حدفاصل میدان برج و چهار راه فایبورگ روبروی پاکر مرداویج-ساختمان مؤسسه عالی آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با در دست داشتن یک قطعه عکس با بخش پذیرش مراجعه کنند.

estekhdammotrjem.com