استخدام مترجم در موسسه پژوهش

۹۵/۱۱/۱۳
زنجان

استخدام مترجم زبان در موسسه خانه پژوهش

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

(کار به صورت پروژه ای، پاره وقت و کار در منزل می باشد)

تلفن (ارسال نام_رشته_مقطع_عبارت مترجم): ۰۹۹۰۵۷۳۰۱۲۲

(از تماس خودداری شود)